Het team van basisschool de Wenteling

Directeur
Martijn Plas – martijn.plas@kitsprimair.nl 

Groepsleerkrachten onderbouw
Jannette Roest – jannette.roest@kitsprimair.nl

Groepsleerkrachten middenbouw
Cees de Haan – cees.de.haan@kitsprimair.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                    Emily Sisal – emily.sisal@kitsprimair.nl             

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Groepsleerkracht bovenbouw
Carla Kooistra – carla.kooistra@kitsprimair.nl

Bij afwezigheid van de directeur is zij tevens contactpersoon/aanspreekpunt.

MIB’er –  –  Marian Bisschop  

Aandachtsfunctionaris- Marian Bisschop

Congiërge
Erik Otten

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.